Panorama Budowlana

Magazyn Budowlany

Rusztowania to tymczasowe konstrukcje, powszechnie spotykane na placach budowy, a także w przypadku prac takich jak remonty czy odnawianie elewacji. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do tych części budynku, która normalnie znajdują się poza zasięgiem rąk ludzkich. Wymieniamy kilka rodzajów rusztowań – jednym z nich są rusztowania niesystemowe, nazywane również rusztowaniami nietypowymi.

Czym są rusztowania nietypowe?

Rusztowania możemy podzielić na kilka grup, biorąc pod uwagę typ ich konstrukcji, sposób używania, materiały z których zostały wykonane oraz sposób ich zakotwiczenia i przenoszenia obciążeń. W odniesieniu do tego rodzaju konstrukcji używa się kilku podstawowych definicji:

  • Rusztowanie robocze – jest to konstrukcja, ułatwiająca przeprowadzenie prac na wysokości, utrzymująca osoby materiały i sprzęt.
  • Rusztowanie ochronne – to konstrukcja, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i sprzętów
  • Rusztowania systemowe – są to konstrukcje, w których wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów konstrukcyjnych.

Do rusztowań systemowych dołączana jest instrukcja montażu, zawierająca możliwe konfiguracje. Możliwe jest jednak montowanie ich również inaczej, niż z odgórnymi wytycznymi. W takich sytuacjach mówimy o rusztowaniach niesystemowych lub nietypowych.

Wymagania BHP przy budowie i eksploatacji

Rusztowania nietypowe powinni być budowane w zgodzie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, obejmującymi między innymi:

  • Dokładnie zbadanie podłoża, na którym ma stanąć konstrukcja
  • Używanie do budowy tylko sprawnych elementów, nie noszących śladów zużycia lub uszkodzenia
  • Wykorzystywanie do budowy odpowiednich narzędzi
  • Prawidłowe wypoziomowanie konstrukcji

Dodatkowym wymogiem bezpieczeństwa jest każdorazowe, indywidualne przygotowanie projektu dla rusztowania nietypowego. Projekt powinien między innymi przywidywać liczbę i rodzaj zakotwiczeń. Projektowanie i konstruowanie rusztowań nietypowych to jedna ze specjalizacji firmy Euro-Rusztowania z Wrocławia.

Kategorie: Budowa i Remont

Napisz komentarz


  • Panorama Budowlana
    Magazyn Budowlany