Panorama Budowlana

Magazyn Budowlany

Przed realizacją każdej inwestycji budowlanej – czy to domu jednorodzinnego, bloku wielomieszkaniowego, czy też obiektu drogowego – konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań geotechnicznych, mających na celu ustalenie właściwości gruntu i stwierdzenie, jakie technologie powinny zostać wykorzystanie w procesie budowy, aby gotowy obiekt nie uległ zniszczeniu. Jednak praca geologa nie kończy się na przeprowadzeniu tych badań – ich zadaniem jest również sprawowanie pewnego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych.

Badanie geotechniczne

Głównym zadaniem geologów jest ustalenie, czy na danym gruncie w ogóle może zostać postawiony budynek, a jeśli tak to czy konieczne jest zastosowanie w tym celu specjalnych metod.

Podstawową metodą badania gruntu jest wykonanie w nim odpowiedniej liczby wierceń – wyjaśnia przedstawiciel firmy Geotest. – W ten sposób możliwie jest dotarcie do głęboko położonych warstw podłoża i określenia jego właściwości, np. spoistości czy wysokości wód gruntowych. Jeśli badane grunty należą do niespoistych, w ich głąb wprowadzane są sondy, pozwalające zbadać ich gęstość. Z kolei jeśli wiercenia nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości danych na temat właściwości gruntu, konieczne jest pobranie próbek ziemi oraz wód gruntowych w celu zbadania ich w laboratorium.

Każda pozyskana w tym procesie informacja jest bardzo istotna, gdyż umożliwia odpowiednie zaprojektowanie budynku, który w przyszłości ma stanąć na badanym gruncie. W dokumentacji geotechnicznej zawarte mogą być również wskazówki i zalecenia co do użytych w procesie budowy technologii. Niekiedy wykonywanie odwiertów w liczbie regulowanej przepisami nie jest konieczne – dzieje się tak, kiedy na danej działce podobne badania były przeprowadzane w przeszłości. W takiej sytuacji wystarczy wykonać badania kontrolne w celu potwierdzenia wyników z poprzedniej dokumentacji.

Nadzór nad przebiegiem prac

Jak zostało wspomniane wcześniej – praca geologa na placu budowy nie kończy się wraz z wykonaniem badań gruntu. Jest on również odpowiedzialny za wiele innych istotnych etapów prac. Między innymi jego zadaniem jest potwierdzenie prawidłowości wykonania wykopów fundamentowych, badanie podłoża gruntowego pod posadzkami, nawierzchniami dróg czy innymi dużymi powierzchniami (np. boiskami sportowymi), czy też przeprowadzanie kontrolnych badań zagęszczenia gruntów już w czasie trwania prac budowlanych. Każda czynność musi zostać zwieńczona sporządzeniem stosownego protokołu. Wszystko to ma na celu zyskanie absolutnej pewności, że stawianemu budynkowi nie zagraża żadne niebezpieczeństwo ze strony nieodpowiednich warunków gruntowych czy niepoprawnie wykonanych prac.

Kategorie: Budowa i Remont

Napisz komentarz


  • Panorama Budowlana
    Magazyn Budowlany